Renova les teves joguines!

L’intercanvi com a eina d’educacióimatge-osset

L’objectiu d’aquest renova és promoure la sensibilització ciutadana envers la sostenibilitat de l’entorn i el respecte per al medi ambient tot intercanviant jocs i joguines.

Amb l’intercanvi reduïm residus i per tant minimitzem l’impacte ambiental: aconseguim joguines a canvi de donar unes altres que els nostres infants ja no fan servir.

Els valors de l’intercanvi

  • Intercanviar és una forma d’establir relacions amb altres persones i fer amics.
  • Intercanviar és participar d’un comerç sostenible.
  • Intercanviar ens ajuda a dur a terme un consum responsable.
  • Intercanviar, en aquest cas, és també educar els nostres infants en el consum responsable i en la cura de les seves joguines.